Ὁ Ἀμήν (The Amen)

from by VOIDCRAEFT

/

lyrics

Ὁ Ἀμήν
THE AMEN
Inspiration: New Testament (Mark 10:34, 14:65; Luke 4:3; Acts 12:23; Romans 7:24, 8:38-39, 9:33; Revelation 3:14, 22:13)

Ἄνθρωπος
Ταλαίπωρος εἰμι

I am a wretched man

Ἐμπαίζετε μοι
Ἐμπτύετε μοι
Μαστιγοῦτε με
Κολαφίζετε με

You mock me
You spit upon me
You flog me
You strike me

Καὶ μετὰ
Τρεῖς ἡμέρας
Νεκρὸς
Ἔσομαι

And after three days I will be dead

Πεσὼν
Καὶ γενόμενος
Σκωληκόβρωτος
Ἐξέψυξα

Having fallen down and having been eaten by worms, I breathed my last
-
Ἐξέψυξα
-
Ἐξέψυξα

I breathed my last, I breathed my last

Ἀμήν

Amen

Πέπεισμαι
Ὅτι
Οὔτε θάνατος
Οὔτε ζωὴ

I am convinced that neither death, nor life

Οὔτε ἐνεστῶτα
Οὔτε μέλλοντα

Nor things present, nor things to come

Δυνήσεται
Ἡμᾶς
Χωρίσαι
Ἀπὸ του κενοῦ

Will be able to separate us from the void

Εἰπὲ
Τῷ ἄρτῳ τούτῳ
Ἵνα γένηται
Λίθος

Speak to this loaf of bread, so that it may become a stone

Ὁ λίθος
Προσκόμματος
Ἡ πέτρα
Σκανδάλου

The stone of stumbling, the rock of offense

Τάδε λέγει
Ὁ Ἀμήν
Ἡ ἀρχὴ
Τῆς κτίσεως

The words of the Amen, the beginning of creation

Τάδε λέγει
Ὁ Ἀμήν
Ἡ ἀρχὴ
Καὶ τὸ τέλος

The words of the Amen, the beginning and the end

Ἀμήν

Amen

credits

from Ἕβελ, released February 5, 2016

tags

license

all rights reserved

about

I, Voidhanger Records Italy

Obscure, unique, and uncompromising visions from the Metal Underground.

contact / help

Contact I, Voidhanger Records

Streaming and
Download help

Redeem code